Category Archives: комунални услуги

„Соларпро холдинг“ със сериозен ръст на печалбата, в. Дневник

На този пазар има предпоставка за балон. Много е модерен, много се коментира в медиите. В действителност това е едно достанеефективно производство, което изисква държавна субсидия в пъти по-висока от пазарната цена. Със сигурност ще има повишение в цените на компаниите от този сектор, който ще завърши подобаващо.

Реклами

„Топлофикация София“ праща на съд над 1000 некоректни абонати месечно, в. Дневник

Много е важно да се знае, че има тригодишна давност на задълженията. Това обаче не се взима предвид от съда, ако не го поискате. Когато стигнете до съд с Топлофикация е най-добре да наемете адвокат. Често пъти задълженията падат наполовина.

Въпреки че обикновено тези статии са PR, в случая Топлофикация наистина е започнала сериозно да подхожда към вземанията си.  Ако скоро сте получили известие, че делото ви е прекратено от даден ДСИ, то може съвсем скоро да очаквате покана за плащане от ЧСИ Милен Бъзински.

„Топлофикация – София“ планира нов модел на ценообразуване, в. Дневник

Време беше да се направи промяна, защото разликите при осредняването са много големи. По-важното е друго:

Столичната топлофикация обяви ръст от 88 процента (66,8 млн. лв.) на приходите от продажби през първото тримесечие в сравнение със същия период на миналата година. При фактурирани през първите три месеца 124 млн. лв. са събрани 129,7 млн. лв., като в тази сума влизат и събраните средства от стари задължения на абонатите.

Съмнявам се, че голяма част от тези 88% са от по-добро събиране на просрочените вземания. По-скоро става въпрос за надписване на сметки. Не би било коректно да правя заключение само по собствения си случай, но разликите в сметките ми за отделни месеци са повече от 88%…