Category Archives: имоти

Агенции за имоти: Депозитите се пренасочват към покупка на жилище, в. Дневник

И в този, както във всеки анализ на агенция за имоти, стремежът е да се убеди потребителя, че имотите ще поскъпват и колкото по-бързо купи – толкова по-изгодно. Старият тертип на анализи бе следния: през цялата година се твърди, че спадът е приключил и че предстои лек ръст. Новата тенденция обаче е, като изтече годината, да се обяви, че през нея е имало спад, който е направил имотите много изгодни.

Заключения като това в заглавието са напълно необосновани. Наемите продължават да падат, което допълнително намалява стимулите за покупка на имот.

Реклами

Цената продължава да е водещ фактор на пазара на жилища, в. Дневник

Още една статия, която потвърждава моите очаквания за пазара на имоти. Пазарът в годините на растеж на цените бе пазар на спекуланта. Преобладаваше търсенето с цел препродажба или отдаване под наем. Сега и цените на имотите падат и наемите им. Очаквам пазарът да бъде доминиран от крайния потребител. Жилища ще се търсят с цел живеене. По-вероятно е цените да продъжат да падат, но има и сценарий, при който техните номинални цени остават непроменени, а инфлацията и доходите растат. Този сценарий би довел до дълготрайна стагнация на този пазар.

Георги Павлов: „Време за сделки“, в. Капитал

Пазарът на недвижими имоти в момента е спокоен. Няма база за по-нататъшен спад, но ръстът му ще следва този на икономиката като цяло. Ако трябва да опиша с две думи моментното му състояние, то те са: време за сделки. Хората и предприемачите са готови, а виждаме, че и банките имат апетит за повече бизнес.
Георги Павлов, изп. дир. на „АДРЕС Недвижими имоти“ във в. Капитал

Наистина пазарът на недвижими имоти е спокоен, но прогнозите все още са трудни. Предприемачите и банките са готови, значи цените все още са високи. Можем да направим този извод, защото все още е очевидно, че търсенето е слабо.

Най-обективно е да очакваме, че докато наемите стоят на настоящото равнище и цените на имотите няма да тръгнат нагоре. А наемите продължават да падат. Продажбите на имоти и отдаването им под наем са два много силно свързани пазара.

В общия случай всеки потенциален купувач си прави проста сметка – с колко ще се покачат разходите му, ако закупи жилище с ипотечен кредит, вместо да плаща наем. В момента тази сметка не излиза. Отговорът на този въпрос често пъти е „двойно“. Веднъж – защото лихвите на банките са високи, втори път – защото наемите са ниски.