Category Archives: банки

Л. Хампарцумян: Всеки човек – с кредитен рейтинг, в. Труд

„Да не сравняваме цената на кредита тук и в Гърция. Тя е част от еврозоната и това членство дава икономически преимущества.Освен това “закъсалата” Гърция има около 10 млн. души население и икономика, която е 10 пъти по-голяма от българската. Дори Гърция да изпитва трудности, тя има накъде да пада. А ние имаме накъде да растем. Не бива да правим директни сравнения. Трябва да се сравняваме с най-добрите в света, когато става въпрос за производство на стоки и услуги. А иначе като стандарт на живот е по-добре да се сравняваме с Македония, Сърбия, Румъния или Украйна. Това са страни, които имат по-сходни на нашите характеристики. Иначе ако непрекъснато се мерим с Германия, Италия или Австрия по стандарт на живот, има опасност да изпаднем в постоянна депресия.“

Тезата му за България и Гърция е вярна – двете икономики са несравними. Сравнението обаче ни показва, че задлъжнялостта на правителството няма голяма тежест върху цената на кредита. Истината е другаде. Задлъжнялостта на населението и необслужването на кредитите е причината за високите лихви. Банките се държат рационално – търсят печалба. Когато някой не си плаща кредита, те прехвърлят тези загуби върху добрите платци. Не е честно, но е факт. За да може да паднат лихвите на добрите платци, е необходимо държавата да предостави по-добра възможност за събирането на вземанията от лошите. Това не важи само за банките, важи и за мобилните оператори. Те също имат много просрочени вземания и също така прехвърлят загубите върху добрите платци.

Реклами