Приходите на „Химимпорт“ за първото тримесечие надминават 10% от БВП, в.Дневник

Ако се сумират приходите на всички компании и се разделят на БВП, резултатът за 2010 г. ще бъде 210%. Затова отношението приходи на дадена фирма, холдинг или правителството разделени на БВП, не говори нищо. Ябълки делено на круши.

Иначе да купуваш пенсионни фондове и с техните средства да финансираш дейността си, си е форма на пирамида.

Реклами

След фалита на Гърция, в. Дневник

Доста икономисти ще приемат тази статия за пресилена. Ситуацията обаче е уникална и до сега в историята не е имало подобна. Причината е, че е ЕС е исторически най-развития монетарен съюз. Сега за пръв път има и такива дългови дисбаланси. Със сигурност резултатите от тази афера ще обогатят учебниците по икономика. Досега гърците бяха основоположниците на науката, но отскоро играят ролята на опитни зайци.

Агенции за имоти: Депозитите се пренасочват към покупка на жилище, в. Дневник

И в този, както във всеки анализ на агенция за имоти, стремежът е да се убеди потребителя, че имотите ще поскъпват и колкото по-бързо купи – толкова по-изгодно. Старият тертип на анализи бе следния: през цялата година се твърди, че спадът е приключил и че предстои лек ръст. Новата тенденция обаче е, като изтече годината, да се обяви, че през нея е имало спад, който е направил имотите много изгодни.

Заключения като това в заглавието са напълно необосновани. Наемите продължават да падат, което допълнително намалява стимулите за покупка на имот.

ОбнародваНЕ, в. Капитал

Много интересна статия. Авторът я е написал чудесно. Ще следя внимателно неговите бъдещи публикации.

Според мен е нормално Държавен вестник да се печата на загуба. Самата услуга – публикуване на резултатите от дейността на народното събрание, би следвало да е за негова сметка, а не да се финансира от читателите на вестника. Единственото, което те би трябвало да заплащат, е стойността на печата. Останалата дейност е съвсем нормално да се субсидира. Затова би било най-правилно, ако стойността на всяко печатно копие е равна на неговата цена – 0,80 ст.,

Читателят изхожда от позицията, че е данъкоплатец и едва ли не щом е на загуба Държавен вестник, тя се заплаща от неговите данъци. Не. Парламентът е публично благо, което данъкоплатеца заплаща. Можем да го наречем „разходи за демокрация“. Дейността на парламента следва да се огласява – „достъп до информация“. Най-цивилизованият вариант е безплатен достъп в електронен формат, но тази услуга отново следва да я заплати данъкоплатеца.

Представете си, че вие сте потребители на вестника и желаете да го получавате в хартиен вариант. Сигурен съм, че няма да сте радостни, ако знаете, че в цената, която заплащате, всъщност плащате и за дейност, която би следвало да е за сметката на всички данъкоплатци?

Чужди компании са изтеглили инвестиции за 363 млн. евро през март, в. Дневник

Това, което не пише в статията, е, че през март вносът изпреварва износа. Това е добър индикатор, защото вносът е функция от доходите в страната. Щом расте, значи доходите и производството нарастват. Той е излиза най-рано и затова дава първите сигнали.

Лошо е, че валутните резерви продължават да намаляват. Към момента няма нищо обезпокоително, но това потиска вътрешното търсене.

Вносът е нараснал, защото са се повишили доходите в икономиката, вероятно и индивидуалното потребление. Това ще се забележи в данните на НСИ, които ще излязат втората седмица на август. Откакто е започнала кризата, индивидуалното потребление пада. Очаквам да видим първо повишение през второто тримесечие на тази година.

Шел: Електромобилите имат смисъл само когато токът за тях не е произведен от въглища, в. Дневник

Пясък в очите.

Шел и останалите компании от този отрасъл нямат интерес от навлизането на електромобили. Замислете се какво мислят от Лукойл за електромобилите. Новите технологии пренасочват потреблението от сегашните им източници на доход към производството на електроенергия. Автомобилите на електрическа енергия са в пъти по-икономични и това ще намали в пъти оборотите на компаниите дистрибутори на горива.

БВП отчете ръст от 2.5%, първи сериозен ръст след кризата, в. Дневник

Изводът е, че се възстановяваме по-бавно от останалите страни. Нарастването на износа ни е индикатор, че там икономическата активност расте с по-бързи темпове.

Инвестициите и потреблението продължават да спадат. В статията е допусната грешка:
„Потреблението и инвестициите са нараснали съответно с 2.1 и 2.7%.“

Обратното е – спадат с посочените стойности.

Публикувах мненията си в блога ми и там Георги Кънчев (не знам как фигурира тук) коментира нещо много интересно, което е забелязал.

ВЕРОЯТНО ОТЧЕТЕНИЯТ ПРИ ЕКСПРЕСНИТЕ ДАННИ РЪСТ ОТ 0,3% Е РЕВИЗИРАН С ПО-НИСКА СТОЙНОСТ!!!

ЕТО ОБОСНОВКАТА НА ТОВА ТВЪРДЕНИЕ:
НСИ са ревизирали данните за тримесечията на миналата година. В публикацията http://www.nsi.bg/EPDOCS/FlashEstGDP2010q4.pdf на последната страница фигурират следните данни:

Т1: -0,8%, Т2: -0,3%, Т3: +0,5%, Т4: +2,1%

В новата публикация http://www.nsi.bg/EPDOCS/FlashEstGDP2011q1.pdf отпада Т1, а за останалите тримесечия фигурират следните данни:

Т2: -1%, Т3: -1,2%, Т4: +2,9%

За съжаление тези данни не съвпадат с изнесените от НСИ в динамичните редове.

Ако направим допускане, че за Т1 данните не са се променили и са -0,8% и вземем останалите стойности от последната публикация излиза, за за 2010 г. спрямо 2009 г. ръстът е под 0,1%. (В зависимост от теглата, които взимам получавам резултати между 0,04% и 0,09%)

ТАКА ИЗЛИЗА, ЧЕ НСИ НЕ СА ИЗЛЕЗЛИ С ПУБЛИКАЦИЯ ЗА РЕВИЗИРАНИТЕ ДАННИ И ПРОМЯНА НА РАСТЕЖА ОТ 0,3% на 0,1% (може дори да е 0%!)

Инвестор.БГ също отразиха темата за разминаванията в данните.

„Соларпро холдинг“ със сериозен ръст на печалбата, в. Дневник

На този пазар има предпоставка за балон. Много е модерен, много се коментира в медиите. В действителност това е едно достанеефективно производство, което изисква държавна субсидия в пъти по-висока от пазарната цена. Със сигурност ще има повишение в цените на компаниите от този сектор, който ще завърши подобаващо.

Иван Костов: Монополите в България гонят чуждите инвеститори, в. Дневник

75-80 процента от складовете за горива в страната се държат от „Лукойл“, допълни той. Това прави практически невъзможно внасянето на тази стока и продаването и на конкурентни цени.

Хубаво е, че Лукойл е на фокус в последно време. В много отрасли, независимо дали са монопол или олигопол, има възможност за повишаване на ефективността. Въпросът е, дали Лукойл не са толкова силни, че да си купят управляващите партии. Според мен тук ситуацията е като с контрабандните канали. Когато се смени властта, се прави операция и потокът на парите се пренасочва към новите. Схемата работи безотказно.

Volkswagen ще произвежда електромобили в Китай, в. Дневник

Тенденцията за преминаване към електрически автомобили е трайна. Тя бе стимулирана от повишаването на цените на петрола и тяхната несигурност.
Това ще бъде и новата вълна. Електрическите коли ще изместят информационните и комуникационните технологии като двигател на растежа.
Изводите за България са, че има необходимост от още електроенергия. Разбира се, АЕЦ Белене има алтернативи. Единственото, което е сигурно, е, че производството на електричество от ВЕИ  е неефективно и не може да замени традиционните производства.